Ano Ba Ang Educational Games?

Ang educational games ay nilka ng mga “game developers” upang mag “design” ng mga“computer games” na ginagamit ng mga guro at nilalaro ng mga mag-aaral upang mas lalong maintidihan ang kani-kanilang mga paksa. Bukod sa ibang mga “tools” tulad ng projector, digital board, at multimedia, ang educational games ay isang program upang ilarawan ang isang impormasyon ng mabuti gamit ang “computer games”.

Ginagamit din ito upang sanayin ang mga mag-aaral sa “problem solving”, “critical thinking”, “creative thinking” at “Emersion” .

Jonathan Martin

Mga halimbawa ng mga “Educational Games” ay ang mga sumusunod:

 1. Minecraft Education 
 2. Planet Zoo (Zoology)
 3. PC Building Simulator (Computer Hardware and Problem Solving)
 4. Influent (Language Learning)
 5. While True Learning (Logic / Problem Solving)
 6. Luminosity (Brain Training)
 7. City Skylines (Civics)
 8. Epistory  (Typing)
 9. Jurassic World Evolution (History of Dinosaurs)
 10. Beat Saber (Physical Fitness)
 11. Ring-Fit (Physical Fitness)
 12. Just Dance 2021 (Physical Fitness)

San Ito Malalaro?

Ang mga nabanggit na mga pangalan ay pwedeng malaro sa mga iba’t ibang gadgets at gaming consoles, tulad ng desktop computers, laptops, smart-phones, playstation 4 o 5, Virtual Reality (Oculus Quest 2), Nintendo Switch, XBox at marami pang iba. 

Ang bawat games ay naka-develop sa iisang hardware lamang. Ibig sabihin, kung ang laro ay binili upang laruin lamang sa PC, hindi ito maaring magamit sa playstation. Dapat itong bilhin muli dahil ito ay hindi “cross-platform”.

Ang ibig sabihin ng “cross-platform”,

Para Kanino Ang Educational Games?

Ang educational games ay pwedeng gamitin ng kahit sino at kahit gaano kalaking institusyon. Isa na dito ay ang mga pribadong paaralan, pambulikong paaralan, tutorial centers, NGOs at kahit sa ating mga simbahan (Kid’s Minitries). Maging sa ating mga tahanan, pwedeng pwede. 

Huwag lang makaka-ligtaan, na kailangan ng patnubay ng mga guro o mga magulang at rekomendasyon mula sa doktor kung ang maglalaro ay may may “seizures” dahil sa photosensitive epilepsy, kasalukuyang nag papagaling ng pilay (injury) o may iba pang diraranas na karamdaman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *